Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pripravujeme

v prvej polovici novembra 2013

ďalšie stretnutie v stálej konferencii

Policajné vedy a policajné činnosti 2013

 o pozvánku  na meno a detaily si napíšte na : jozef.metenko@minv.sk

 

 

Program medzinárodnej vedeckej konferencie

Tentative Program

 

Policajné vedy a policajné činností 2009

Police sciences and policing 2009

 

 

11. - 12.11.2009

 

11.11.2008

 

08.30-10.30 Prezentácia účastníkov seminára / presentment

10.30-10.40 Otvorenie konferencie a privítanie hostí / greetings,  welcome – rektor, doc. JUD. Jozef Meteňko, PhD.

10.40-11.10 prof. Ing. Václav Krajník, CSc., doc. JUD. Jozef Meteňko, PhD. – Úvodné vystúpenie / open speech 

 

11.10 – 11.20 prestávka / coffee break

 

11.20 – 13.00 Policajné činnosti, Practice and Education, Policing I.

 

plk. JUDr. Riaditeľ KR PZ: Bezpečnostné riadenie počas významných športových udalostí,  (security on major events)

 

Rozwadowski, Mariusz, Mgr.,  Uniwersitet Ekonomiczny w Krakowie

Iplementing the SMED method for liquidating a road collision

[O1] 

DWORZECKI Jacek, dr., Komenda Wojewódzka Policji, Katowice

Internal security problems. Community policing strategy and its activities in police in Republic of Poland 

 

Doc./ Assoc.Prof. Roman JAŠEK: Technologická bezpečnost z pohledu menších společností,  (Technology security from the perspective of smaller companies)

 

Matisans, Juris, dr., Police Academy of Latvia                                         

Use of force by police: international and national regulations

 

mg. iur. Nikolajs Zikovs, Self-employed lawyer, Riga                                Administrative procedures in police work regarding firearm circulation

 

Mgr. Ivica Šimková, Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach

.........................................

 

Ms. Kristine Kuznecova, Police Academy of Latvia                                                       The provision of non-discrimination in policing as defined in Human rights

 

KITIJA BITE, Mg.iur., Bc.paed., RIGA              How to form a good personnel in police office - the theory and legal conditions

 

Igor N. Barilik: Katedra trestného práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe:                                      Policajna prevencia statu Queensland

 

Onisko Alexandr, CSc(Онuсько Олександр Uванович)
Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Нацианальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого.
Актуальные вопросы контрабанды наркотических средств на государственной границе Украины. 

 

 

13.00 – 14.00 prestávka na obed/ lunch

14.00 – 16.30    Policajné činnosti, Practice and MAJOR EVENTS, Policing  II

 

Gen. JUDr. Stanislav JAnKovič, viceprezident Policajneho zboru: Bezpečnost počas významných udalostí,  (security on major events)

 

Mg.iur. Valdis Voins, police president, State Police of Latvia, Riga            Экстремистские группировки как угроза безопасности проведения мирных массовых мероприятий

 

LTC.Lajos SZABÓ and MAJ Zsuzsanna BALOGH, Hungarian Association of Police Science

Defense of public buildings against forcible entry

 

PolicAJNY HOVORCA.: VýZNAM A OBSAH POLICAJNEJ KOMUNIKáCIE V PRÍPRAVE A PRIEBEHU VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ

 

- Dr. Judit Jacsó
- Dr. Anita Nagy
- Dr. Andrea Jánosi
- Dr. Erika Varadi-Csema

                        Faculty of Law, University of Miskolc

 

Rupeika, Kristine, Mg. iur. , Police Academy of Latvia                         Victim-offender mediation in policing

 

Doc. JUDr. Lubomír Cigánik, PhD.,  (security on major events)

 

Dr. Fenyvesi Csaba, University of Pécs, Faculty of Law                           Confrontation - as seen in an empirical study

  

Vladimir Kuznecov, npor. Mgr.,                                          Terorizmus, staly aktualny problem.

 

doc. JUDr. Meteňko, J.,,PhD., doc. JUDr., Hejda, J., PhD.,: Policajne vedy, bezpečnostne vedy a securitologia v zornom poli vedy a edukácie.

 

Krstic O, Djurdjevic Z., Crime-Police Academy, Belgrade                        Scientific and Organisational Assumptions Necessary to Efficiently Fight Criminal Acts of Violence

 

Kodarczuk-Was Marzena, M.A., Sosnowski, Sebastian, M.A.,  University of Wroclaw

 

The police and crime prevention - look from the perspective of great change and integration processes

 

Open area Discussion

 

 

 

12.11.2008

 

7,30 – 8,30  breakfast

 

8,30/9.00 – 11.00/12.00    Policajné vedy, Theory and Research, Police Sciences

 

doc. Mark Brzybohatý, PhD., PAČR Praha: ..............................................

 

Dr Andrzej Urban, Prorektor for Studies and Research, Higher Police School in Szczytno  

Dr Piotr Bogdalski, Deputy Commandant - Prorector Higher Police School in Szczytno                                                               .........................................

 

Pavol Masaryk, Mgr., Ústav Kriminalistiky a kriminológie                         Požiadavky na ochranu tlačovín.

 

Bohunský,  Ing.   KVANT,                               Technika pre policajné účely

 

doc. JUDr. Meteňko, J.,,PhD.,: Výskum policajných činností vo vzťahu k policajným službám.

 

Mgr. Łukasz KISTER, Doktorand na Katedre bezpečnostného manažmentu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity                                                                                               Význam informácií v policajnej činnosti

 

Samuel Uhrin, doc., PaedDr., CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Kontrola kriminality – významná súčasť činnosti všetkých bezpečnostných subjektov v Slovenskej republike

                                                                                                            

prof. nadzw. dr hab. Leszek F. KORZENIOWSKI, Akademia Wychowania Fizycznego,Kraków                             Informačná bezpečnosť privátna v policajnej praxi.

                                                                                                            

dr Leszek J. BULLER, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ , Warszawa                                                                    Socjologia Policji w Polsce.

 

doc. Ing. Miroslav Lisoň, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave,

Vedný odbor operatívne poznanie v systéme policajných vied

 

Mr. Eriks Trels, Police Academy of Latvia                                               Национальные меньшинства: рекомендации Европейских организаций по улучшению полицейской деятельности

 

doc. JUDr. Mgr. Jana VIKTORYOVÁ, PhD. - JUDr. Jaroslav BLATNICKÝ,  Akadémia Policajného zboru v Bratislave,                              Zákaz mučenia vo vyšetrovaní

 

mjr. JUDr. Monika HULLOVÁ : ............................................

 

PaedDr. Miriam Meteňková, doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., : Jednostrannosť prevencie v policajných činnostiach v SR

                             

 

11.00 – 11.20 prestávka / coffee break

 

11.20 – 12.20

Open area Discussion

 

Conclusions, Závery a vyhodnotenie - doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., prof. Ing. Václav Krajník, CSc

12.20 – 14.00   obed/ lunch

 

www.policescience,estranky.sk         deadlin (na stranke),
zaslanie clanku 31.10. 2009
prezentacie 23. 10. 2009

 

 

last version 31.10.2009


 [O1]???bude??

 

 

Damy a pani

dúfam, že už všetci máte vydanie našich zbornikov z konferencie v roku 2008

dovolim si Vas informovať, ze zbornik z konferencie v roku 2007 uz nie je k dispozicii aj vydanie z roku 2008 je už rozdistribuovane

za omeskanie sa ospravedlnujem

 s uctou doc. Meteňko

 Súčasne Vás v blízkej budúcnosti požiadame o súhlas, po publikovaní v zborníku umožniť publikovať Vaše príspevky aj na tejto stránke, s tým cieľom, aby sme postupne vytvorili platformu v podobe enzinu na diskusiu o problematike policajných vied.

 

 

Naše pracovisko

pripravuje

nový ročník konferencie

 

International Research Team in project: Research and Development of Police Methods,

Department of Criminalistics and Forensic science,
Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia,
Organize international open conference as part of permanent international Police science progress conference
“Police sciences and Policing 2009”
on the .november.11.-12. 2009, Akademia Policajneho zboru v Bratislave, Sklabinska 1, Bratislava, Slovakia, with head-line:
Police sciences, scientific Methods in Policing, Police sciences as theory, practical sciences, and educational event.
 
It ´s my pleasure to invite you, or your Colleagues, to this meeting. If you can take part in this progress, we would like to receive your paper to these problems. Text and presentation are possible in English, German, Russian, Slovak or Czech language (maximum 10 pages).
To take part on this meeting you need to fill in application form, which is as attachment in invitation mail, to 30.09.2009.
Please reply in all of your decision. We are interested in Cooperation about evolution of Police science in all events.
Conference fee 500 Sk / 20 euro.
We can provide for you ful accomodation in our Hostel and Mensa,
or order Hotel in distance no more 1 km – with your ´s payment.
 
All on            www.policescience.estranky.sk
 
Yours faithfully
Extraordinary professor
JUDr. Jozef Metenko, PhD.,
Head - Chair of criminalistics and forensic science,
Academy of the Police Force in Bratislava,
 Bratislava, Slovakia.
tlf.: ++ 421 9610 57517,
e-mail: metenko@minv.sk
 
 
 
Sehrgeehrter Herrn Kollegen,
Das International Forscherteam im Projekt: Research and Development of Police Methods,
Lehrstuhl für Kriminalistik und Forensische Disziplinen,
an der Polizeiakademie im Bratislava – Slowakische Republik,
vorbereitet während der Forschungswoche im November (11.-12.november.2009),
eine Internationale Konferenz :
“Police sciences and Policing 2009”
 
mit Schwerpunkte: neue Methoden im Polizeiwissenschaften, Wissenschaftmethoden in Policing, Polizeiwissenschaften Theory, praktische Wissenschaften, und Bildungsprozeß.
.
Wir willkommen Ihre Präsentation (oder Ihre Kollegen) an dieser Konferenz sehr gern. Wenn Ihre Teilnahme môglich ist, wir werden gern Ihren Artikel zum Thema publizieren. Beides können Sie im Englisch, Deutsch, Russisch, Slowakisch oder Tschechisch senden (bis max 10 Seiten).
Für Ihre persönliche Teilnahme am Konferenz ist es notwendig, bis 30.09.2009 einen Formular ausfüllen und schicken, welcher zum diesem Mail angelogen ist.
Ich möchte um Ihre antwort im alle Fälle bitten, auch wenn Sie keine Interesse um Konferenz haben. Wir hoffen weitere Kooperation für Entwicklung des Polizeiwissenschaften, auch mit Ihrer Teilnahme.
Konferenzgebühr ist 500 Sk / 20 euro.
 
Wir können zahlen Unterkunft und Kost im unsere Hostel and Mensa,
oder bestellen Hotel nicht weit 1 km – mit Ihrer Zahlung.
 
 
 
Mit herzlichen Grüssen
 
Leiter des Lehrstuhl für Kriminalistik und Forensische Disziplinen,
an der Polizeiakademie im Bratislava,
Slowakische Republik,
Extraordinarius
Dr. Jozef Metenko, PhD.,
 
 
 
 
 
Registration Form,                   Meldewesen

 

“Police sciences and Policing 2009”
.
 
11.-12. november 2009
 
 
Name, Surname, Title / Name, Vorname, Titel: ………………..……………………………………………………..........…………………..
Job and address / Arbeitsplatz und Adresse: …………………..…………………………………………………........……………………..
.......................................................................................................................................................
Telefón: ………………...........................…….
E-mail: ………………………............................
 
Head-line of Article / Titel des Artikel: …………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
I ´ll come         ......11.2009                             by Car                                    by Train
I ´ll come         .....11.2009                             by Car                                    by Train
About  .................. hour a.m. / p.m.
 
Ich komme .......11.2009                                  mit Auto          mit dem Zug
 
Ich komme ......11.2009                                  mit Auto         mit dem Zug      
 
um.......................Stunde.                                                                                                     
 
Please,mail on / bitte senden Sie am:
Akadémia Policajného zboru
Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín          
Sklabinská 1   835 17
Bratislava     
Slowakische republik
 
Or on electronic form to / oder elektronisch am Mail:           jozef.metenko@minv.sk
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

(NeooTob, 10. 10. 2019 12:48)

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

Sample of Blood Pressing

(ARalBlellclilk, 8. 10. 2018 9:35)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-discret/

Blood Straits - Taylor & Francis Online

(Avissioriats, 30. 7. 2018 20:14)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/comment-sappelle-le-generique-du-cialis/